Painkiller (Ahmet Keskinkılıç)

Painkiller

Ağrı durdu ben yürüdüm geri kaldım 
Köprüsüz revan olunmuş yolun uğult
Usunda biri kir 
Biri kuş 
Biri leş 
Ağrı dur
Durduğumda yürüyük olmanın ölçüsüz sevinci
Kısastım gövdeme denk bıçak arayıp 
Durduğumda
Elimin bir el olarak tutuşmasının ateşiği
Kibritliyorum tüfeği 
Omuzumdaki mayın
Siz ona bakmayın kuş gürültüsüdür
Orta iki iltihabıdır ağrı 
Biyotik bir tebeşirle nir
Ben dur ağrı dediğimde r'lenip arkama bakarkör
Bir düğümdür hayta
İki harfin yerini değiştirirsin çözülür.

Mermice değmiş olarak yaslanıyorum ölüme ne var
Ağrı durupdururken durupduruşmamız celsesiz 
Boyumu boyuna denkliyorum
Nef es verdikçe aksayan ciğer
7 kere katlandım ben yük 
Sünüyorum artmaktan 
Çığ
Duruluyorum ağrı köprücük kemiğimdeki anneme çarpıp
Duruyor
Su su yorum çok ol u yorum kah rolu yorum kah ölü
Sana bir yırtılma bırakt
Çıkıp
Duruyorum dağa karşı ayaksız
Giyotine başkaldırıyorum.